4.11.07

Nye bøker publisert på www.finnmarkslitteratur.net

To nye bøker er nå lagt ut for folket.
www.finnmarkslitteratur.net

"Optegnelser fra Finmarken" (1842) er skrevet av sogneprest i Alten-Talvig og prost i Vest-Finmarken på 1820/30-tallet Fredrik Rode, og inneholder smått og stort om særlig Vest-Finnmark og enda særligere om folk og bygder rundt Altafjorden. Blant det lesverdigste er beskrivelsen av fiskemetoder, flyttsamelivet, de tre stammenes folkekekarakter og moralske tilstand, det innbitte forsvaret av samenes reinkjøringsteknologi m.m.

"Om Finmarken" av en viss Chr. A. Wulfsberg er et fint tidsbilde fra en tid da nasjonsbyggingen var på høyden og industrialiseringen på planleggingsstadiet. Her foreslås byggingen av både kanaler, moloer, kjøpsteder og hva vet jeg. Noe av det ble jo faktisk virkeliggjort senere. Til og med Altas moderne sentrum, "City", er nevnt, under et annet navn riktignok, som et ideelt sted for et mønsterbruk til inspirasjon for de lokale nyryddere.

KOMMER:
- Dagbog fra mine Missionsreiser i Finmarken / Nils Vibe Stockfleth (1860).
- Knud Leems Beskrivelse over Finmarkens Lapper (1767)

Flere forslag til topografiske klassikere mottas med takk.
Vil du ta del i denne flotte dugnaden er det bare å si fra...